PREDUZETNIŠTVO ZA POČETNIKE

Share

U sklopu aktivnosti SEED STEP III programa koji podrazumeva podršku obrazovanju i zapošljavanju, održane su dve obuke „Preduzetništvo za početnike“, u Kuli i Ruskom Krsturu. Obuku su organizovali Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kula u saradnji sa Novosadskim humanitarnim centrom.

Obuka je prevashodno bila namenjana mladima i ženama. Povećanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje žena i mladih, kao posebno ugroženh kategorija na tržištu rada, kroz pokretanje sopstvenog posla, razvoj preduzetništva, testiranje znanja, veština i kompetencija potrebnih na tržištu rada i značajnih za održivost i dalji razvoj malih biznisa.

Teme koje su bile obuhvaćene obukama su: Šta je preduzetništvo, Postupak registracije, Poreske obaveze preduzetnika, Dodatni izvori finansiranja, Biznis plan (razvijanje ideje i svot analiza)…

Svi zainteresovani se i dalje mogu obratiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj opštine Kula kako bi se upoznali sa osnovama u preduzetništvu i dodatnim izvorima finansiranjima.

Leave A Reply