Raspisani javni pozivi za mere aktivne politike zapošljavanja

Share

Opština Odžaci i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su javne pozive za mere aktivne politike zapošljavanja.

Kompletan tekst javnog poziva i potrebni obrasci mogu se preuzeti putem sledećih linkova:

Zahtev sa biznis planom za 2022. godinu – Teže zapošljivi

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2022. godinu

Zahtev za učešće u meri stručne prakse

Prijava za sprovođenje javnog rada – 2022.

Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse 2022

Javni poziv za dodelu subvencije za teže zapošljive u 2022. godini

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Nesubvencionisane delatnosti teže zapošljiva lica

Nesubvencionisane delatnosti – samozapošljavanje

Leave A Reply