Nastavak radova na digitalizaciji Kule

Share

Predsednik Opštine Kula Damjan Miljanić i predstavnici kompanije „Telekom Srbija“ sastali su se povodom sprovođenja druge faze plana digitalizacije i izgradnje opštičke mreže u Kuli.

Usled obima radova koji su uslovljeni planom, digitalizacija je podeljena u više faza, te je u proteklom periodu obavljena prva faza digitalizacije, a sada će biti odrađeno i uvođenje optičkih kablova na teritoriji Gornjeg grada u Kuli. Druga faza obuhvata obimne radove, tačnije mrežu optičkih kablova u dužini od više od 15 kilometara.

Ovom prilikom Srđan Kovačević, rukovodilac odeljenja “Telekoma Srbije“ za planiranje i izgradnju u Zapadnobačkom okrugu istakao je da je krajnji cilj ovih radova izgradnja najveće optičke mreže u Srbiji koja će pratiti potrebe modernih uređaja i aplikacija. Kada je reč o opštini Kula, Kovačević je istakao da je plan da se optičkom mrežom dopre do svakog domaćinstva. Korisnici usluga ove kompanije će nakon ovih radova imati izuzetno stabilan i brz protok interneta do 1.000/100 Mb/s, bez obzira u kojem su delu Kule naseljeni, i bez obzira na broj uređaja koji je priključen na optičku mrežu MTS-a. Kovačević je istakao da troškove kompletnog prebacivanja korisnika sa bakarne na optičku mrežu snosi „Telekom Srbija“, a korisnici će time dobiti mogućnost širokopojasne usluge interneta i TV-a, a ujedno i pet puta veću brzinu za isti novac. Kad su novi korisnici u pitanju, i oni će infrastrukturu dobiti besplatno, a cena usluge zavisi od paketa za koji se odluče, zaključio je predstavnik kompanije „Telekom Srbija“.

izvor: kula.rs

Leave A Reply