Sportom do zdravlja dece: Ulaganje u sportske objekte se uvek isplati

Share

Na osnovu informacije i izveštaja o potrebi poboljšanja osnovnih uslova za bavljenje sportskim aktivnostima u vaspitno – obrazovnim ustanovama Vojvodine, preko 30 odsto škola na teritoriji AP Vojvodine ne poseduje osnovne uslove za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja. Iz tog razloga, zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i lokalnih samouprava, zajedničkim snagama radi se na podizanju kvaliteta uslova u kojima se sprovodi nastava fizičkog vaspitanja.

Osnovi uslov za sprovođenje aktivnosti iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije je postojanje dovoljnog broja sportskih objekata. Nije, međutim, važan samo njihov dovoljan broj, već i da ti objekti zadovoljavaju propisane uslove (u pogledu dimenzija i bezbednosti, sanitarno – higijenske, protivpožarne, instalaciono – tehničke i druge) kako bi se u njima mogle obavljati sportske aktivnosti. Bez objekata je nemoguće bilo šta raditi u sportu. Obezbeđenje ovog uslova zahteva izdvajanje velikih materijalnih sredstava koja, po pravilu, ne mogu da obezbede sami korisnici sportski klubovi, organizacije, pojedinci ). Uzme li se u obzir neophodnost sportskih objekata, kao i njihova deficitarnost, jasno je da rešavanje ovog infrastrukturnog problema traži velika budžetska izdvajanja.

Prenešenim nadležnostima definisanim Odlukom o pokrajinskoj upravi da posebno obavlja inspekcijski nadzor nad bezbednošću sportskih objekata i ispunjenosti tehničkih i sanitarnih uslova, u ovom slučaju Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, ima postavljen cilj da takve objekte na teritoriji AP Vojvodine dovede u prvobitno stanje bezbedno za sve korisnike.

Veoma je važno dobro opremanje sportskih objekata. Objekti u zavisnosti od namene podrazumevaju i različitost opremanja istih.

Sportski objekti u koje spadaju i fiskulturne sale pri vaspitno – obrazovnim ustanovama trenutno su u lošem stanju. Usled višegodisnjeg neulaganja i neodržavanja kako objekata tako i sportske opreme i rekvizita, većina sportskih objekata izgubila su svoju osnovnu funkciju. Zato je akcenat sufinansiranja sanacije, adaptacije i opremanja dat sportskim objektima pri vaspitno – obrazovanim ustanovama sa strateškim ciljem Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu da se poboljšaju uslovi rada i bezbednosti školske dece.

М. Mihajlović

Foto: Sportski centar „Soko“ Sombor

 

Leave A Reply