Opštini Apatin iz Pokrajine sredstva za rešavanje ekoloških problema

Share

U Pokrajinskoj vladi danas su potpisani ugovori za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u 2022. godini za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije i izgradnje transfer stanica i reciklažnih dvorišta.

Za unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom u našoj pokrajini ukupna finansijska podrška po ovom konkursu iznosi 48 miliona dinara.

Ugovore je potpisao pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg sa predstavnicima grada Subotice i opština Ada, Bečej, Nova Crnja, Apatin, Bački Petrovac i Žabalj.

– Cilj ovog konkursa je da se komunalni otpad i druge vrste otpada na području jedinica lokalne samouprave u našoj pokrajini adekvatno zbrinu. To znači da na svom putu do konačnog odlaganja on prođe preko reciklažnog dvorišta, gde će biti izdvajane određene reciklabilne komponente koje će dalje biti namenski korišćene. Bitan korak je i obezbeđivanje njihovog prenosa do sanitarne deponije, gde će daljom obradom deo materijala biti pripremljen za korišćenje u energetske ili druge namene. I na kraju, samo deo otpada koji nije moguće upotrebiti na propisan način biće deponovan u sanitarne kasete – saopštio je Erceg.

On je istakao da će u narednom periodu pažnja resornog sekretarijata biti usmerena na ojačavanje ovakvih sistema, čime se daje doprinos izgradnji odgovornog društva i dostizanju potrebnog nivoa u oblasti zaštite životne sredine.

– Uklanjanjem divljih deponija i opštinskih smetlišta ili njihovim svođenjem na najmanju meru u narednom periodu, uz vođenje odgovorne politike i strategije u tom domenu, kao i uspostavljanjem ostalih regionalnih sistema u Vojvodini, podići ćemo upravljanje otpadom i reciklažu na nivo blizak standardima Evropske unije – naglasio je Erceg.

Resorni sekretar je ukazao na to da su danas dodeljena sredstva po dva osnova – jedan je izrada projektno-tehničke dokumentacije, čime će se steći odgovarajući uslovi da se izgradi transfer stanica ili reciklažno dvorište, a deo lokalnih samouprava podneo je zahtev da se izgradi samo postrojenje. Sekretarijat je, prema Ercegovim rečima, dao rok do novembra naredne godine da se ova postrojenja izgrade i da jedinice lokalne samouprave koje budu u ovom sistemu sav otpad predaju ovlašćenim operaterima. Kao primer dobre prakse, Erceg je naveo opštinu Bečej, gde je uspostavljen sistem primarne separacije otpada.

Jedan od većih ciljeva za narednu godinu jeste i početak izgradnje Regionalnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom u Južnobačkom okrugu, sa sedištem u Novom Sadu, a ima nagoveštaja za izgradnju i u Pančevu.

Predstavnici jedinica lokalne samouprave koji su danas dobili sredstva za ove namene poslali su poruku da se njihovo učešće u ovom procesu odvija uz veliki doprinos građana koji su najbolji partner nadležnima u opštinama. Novac koji su bespovratno dobili od Pokrajine upotrebiće, kako su naveli, da zaokruže ovaj sistem, odnosno da ovaj proces učine održivim – počev od izrade kompletne projektno-tehničke dokumentacije neophodne za izgradnju transfer stanica i reciklažnih dvorišta.

 

Leave A Reply