Mirović otvorio konferenciju „Socijalno preduzetništvo sa osvrtom na radno angažovanje osoba sa autizmom“

Share

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je danas konferenciju „Socijalno preduzetništvo sa osvrtom na radno angažovanje osoba sa autizmom“, istakavši da je ovaj skup važan za razumevanje problema i pomoć porodicama osoba sa autizmom.

„Ova konferencija, kao i sve teme u vezi sa decom sa posebnim potrebama, moraju da odgovore na pitanja – kako da decu i porodice učinimo vidljivijim, kako se razvijene zemlje suočavaju sa ovim problemima, kakvi su naši propisi, i kako možemo konkretno pomoći u ovom i čitavom nizu drugih pitanja u ovoj oblasti“, izjavio je predsednik Mirović.

Prema Mirovićevim rečima, podrška ovoj deci i njihovim porodicama neophodna je u širem kontekstu i mora pokriti sve oblasti društvenog života.

„Mi smo tu da donosimo odluke i gradimo bolji sistem. Potrebno je integrisanje sa roditeljima i konkretni predlozi, kako bi ova oblast bila bolje organizovana. Spremni smo da finansiramo i podržimo posete stručnjaka iz najrazvijenijih zemalja kako bismo imali primere dobre prakse. Zajedno sa nadležnim ministarstvima moramo da menjamo propise, i da efikasnije gradimo sistem koji će biti bolji i sigurniji, i koji će omogućiti njihovo poptpuno ravnopravno uključivanje u socijalno preduzetništvo“, rekao je Mirović.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i predsednik Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine Branko Ćurčić istakao je da je Savet u prethodnom periodu organizovao niz obuka o značaju i pojmu socijalnog preduzetništva.

„Izradili smo Analizu o trenutnom stanju u privrednim subjektima – društvima u oblasti socijalnog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine, zajedno sa Sekretarijatom za privredu i turizam sproveli Javni poziv za podršku preduzećima koja posluju po principima socijalne ekonomije, oformili Radnu grupu u okviru Saveta. Ako govorimo o tome da stvaramo društvo jednakih šansi, onda i osobe sa autizmom treba da imaju svoju šansu, u skladu sa svojim procenjenim radnim sposobnostima – naveo je Ćurčić.

Događaju su prisustvovali i članovi Pokrajinske vlade.

Leave A Reply