Raspisan Javni poziv za dodelu Povelje grada Sombora

Share

Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje javnih priznanja raspisala je Javni poziv za dodelu Povelje grada Sombora. Ovo posebno priznanje dodeljuje se pojedincu na Dan grada, 17. februara, kao posebno priznanje za dostignuća u prethodnoj godini, i to u oblastima: nauke, kulture i umetnosti, odnosno svih vidova stvaralaštva (književnog, muzičkog, scenskog, rtv, likovnog, primenjene umetnosti i sličnih); planiranja i uređenja prostora i naselja, arhitekture i graditeljstva; unapređenja i zaštite životne sredine; prosvete i razvoja školstva; sporta i postignutih sportskih rezultata;
zdravstva i zdravstvene zaštite; socijalnog i humanitarnog rada; privrednog razvoja i drugih nenavedenih oblasti od značaja za Grad Sombor.

Predloge za dodelu Povelje grada Sombora mogu podneti pojedinci, grupe građana i institucije, prijavom na javni poziv. Predlozi se podnose Komisiji u pisanoj formi sa obrazloženjem koje sadrži biografske podatke o kandidatu i rezultate rada kandidata.

Rok za podnošenje je 27.01.2023. godine, a predlozi se mogu predati lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora, ili putem pošte na adresu: Trg Cara Uroša 1. Odeljenje za društvene delatnosti, Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade, 25101 Sombor, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Predlog za Povelju grada Sombora – ne otvarati“.

 

Leave A Reply