Покрајински Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону расписао је јавне позиве за ученике и студенте

Share

Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону расписао је

Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избеглих и расељених породица на територији АП Војводине

Право на учешће по овом Јавном позиву могу остварити ученици или њихови родитељи који су имали (имају) у складу са Законом статус избеглих, прогнаних или расељених лица на територији Републике Србије, а имају боравиште односно пребивалиште на територији АП Војводине.

Јавни позив односи се на редовне ученике средњих школа који похађају први, други, трећи или четврти разред средње школе, а који се пријаве на Јавни позив од 01. до 31. марта 2023. године.

Услови за пружање финансијске помоћи су:

  1. да је Подносилац пријаве на Јавни позив имао (има) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица на територијиРепублике Србије;
  2. да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведених на пријави у родитељском или старатељском односу (у случају да је Подносилац пријаве родитељ или старатељ);
  3. да ученик у току досадашњег школовања има просек оцена најмање 3,50;
  4. да ученик редовно похађа средњу школу;

Јавни позив и пријавни образац  за ученике можете погледати овде ,  а можете их добити и у канцеларији број 3 у Општинској управи Кула  код поверенице Комесаријата за избеглице и миграције.

Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону са седиштем у Новом Саду расписао је Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим студентима из избеглих и расељених породица на територији  АП Војводине

Право на учешће по овом Јавном позиву могу остварити студенти или њихови родитељи који су имали (имају) у складу са законом статус избеглих, прогнаних или расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине, тј. студенти основних академских студија и струковних студија (изузев студената прве године) на територији Републике Србије, а који се пријаве на Јавни позив од 01. марта до 31.марта 2023. године.

Услови за пружање финансијске помоћи су:

  1. да је Подносилац пријаве на Јавни позив имао (има) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица на територији Аутономне Покрајине Војводине
  2. да су Подносилац пријаве и чланова породичног домаћинства наведених на пријави у родитељском или старатељском односу (у случају да је Подносилац родитељ),
  3. да студент у току досадашњих студија има просек оцена најмање 7,00
  4. да студент до сада редовно похађа студије.

Јавни позив и пријавни образац  за студенте  можете погледати овде ,  а можете их добити и у канцеларији број 3 у Општинској управи Кула  код поверенице Комесаријата за избеглице и миграције.

 

Leave A Reply