Sport je uvek u modi!

Share

Mogućnost svakog deteta da stekne osnovna umenja iz pre svega bazičnih sportova kroz redovnu nastavu fizičkog vaspitanja i sportsku sekciju smatra se preduslovom za stvaranje sportske kulture jedne zemlje. Rad školskih sportskih sekcija važan je i za rano prepoznavanje talenata u mnogo široj bazi nego što su to sportski klubovi.

Sve izraženija potreba za fizičkom aktivnošću

Potreba za fizičkom aktivnošću dece i mladih danas je izraženija nego ikad. Nivo fizičke aktivnosti nije zadovoljavajućeg obima, ni intenziteta, a posebno su ugroženi mladi u urbanim sredinama, te, posmatrano po polu, pripadnice ženskog pola. Zato je pored kvalitetne redovne nastave neophodno učenicima omogućiti i ponuditi veliki broj vannastavnih aktivnosti, konkretno za oblast fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, afirmisati školski sport kroz učešće velikog broja učenika u radu školskih sportskih sekcija.

U današnjem savremenom društvu, koje karakterišu procesi tehnoloških, političkih i ekonomskih promena, neposredno se postavljaju zahtevi društvenim sistemima i institucijama. Jedna od njih je i škola i fizičko vaspitanje kao vaspitno-obrazovno područje u njoj. Školski sport danas ima višestruki značaj i može se posmatrati sa više aspekata. U jednom od svojih aspekata školski sport nudi mogućnost da se pomoću njega realizuje i proces vaspitanja mladih. Proces vaspitanja predstavlja osnovu širem procesu obrazovanja. Fizičko vaspitanje u školama omogućava učenicima da steknu fizičko obrazovanje, formiraju pozitivne stavove prema fizičkoj aktivnosti i sportu, dok im bavljenje školskim sportom omogućava da se kroz školska takmičenja različitog nivoa unaprede motoričke sposobnosti, ostvare određeni rezultati i stvori osnova za prelaz ka registrovanom sportu. Glavni zadatak školskog sporta je vaspitno-obrazovno i zdravstveno delovanje na pojedinca putem programiranog i organizovanog školskog takmičenja i nadmetanja.

Kvalitetno iskorišćeno slobodno vreme

Školski sport danas ima višestruki značaj i može se posmatrati sa više aspekata. U jednom od svojih aspekata školski sport nudi mogućnost da pojedinac aktivno, racionalnije i kvalitetnije iskoristi svoje slobodno vreme. U današnjim uslovima života i rada, deca se sve češće susreću sa problemom slobodnog vremena i načina kako da ga realizuju. Ako uspemo svi zajedno da decu animiramo da slobodno vreme kanališu ka sportu, svakako ćemo delom rešiti njihove probleme i potrebe ka aktivnim delovanjem, tj. kretanjem i potrebom za druženjem kroz školske sekcije, školice sporta ili uključivanjem u rad klubova. Oni najmlađi kroz igru treba da nauče o značaju bavljenja fizičkom aktivnošću za zdravije detinjstvo i kasnije život. Školski sport na indirektan način razvija i svest kod učenika o pravilnim higijenskim navikama i odnosu prema svom telu.

 

M. I.

Leave A Reply