Отворен градски конкурс за унапређење локалног аграра на подручју Сомбора

Share
СОМБОР: Овдашњи „Агробизнис центар“ расписала је конкурс за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуланих пољопривредних газдинстава на градском подручју Сомбора.

Насупрот прошлогодишњем, фебруарском конкурсу, овогодишњи предвиђа више него двоструку суму новца који ће бити намењен породичним газдинствима, па ће тако овдашњи пољопривредници моћи да рачунају на укупно 11.750.000 динара субвенција.

Како је наведено у позиву, максималан износ бесповратних средстава, по појединачној пријави за текућу годину, износи 200.000 динара, док је минималан износ субвенције која ће бити исплаћена 50.000 динара. Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица, односно носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са сомборског подручја, у активном статусу.

Лица која су и прошле године користила бесповратна средстава „Агробизнис центра“ не могу да поднесу пријаве и за ову годину, што се донекле разликује од претходних конкурса, пошто је постојала опција по којој су проодична газдинства могла да конкуришу из године у годину, уколико приликом аплицирања наводе различите ставке приложеног шифрарника. Тако су овдашњи пољопривредници, на пример, једне године могли да конкуришу на ове субвенције не би ли добили бесповратну помоћ приликом набавке агро-механизације, док су се следеће могли пријавити зарад набавке опреме за сточарство, попут мешаоне хране или аутоматизованих појилица за стоку.

Како наводе у „Агробизнис центру“ циљ конкурса је преструктуирање пољопривредне производње на територији града Сомбора, оснаживање породице на селима као и осмишљавање нових делотворних аграрних решења, која ће бити усклађена условима тржишног привређивања и компаративним предностима западно бачке области, а овдашњи пољопривредници ће бити у прилици да, уз пријаву, предају неопходну документацију до 24. марта до када је конкурс и отворен.


Ширење јединственог модела

Сомборски „Агро бизнис центар“ је од свог оснивања 2019. брзо прешао пут од јединственог сомборског пројекта до регионалног па и националног модела помоћи српских локалних самоуправа њиховим пољопривредницима. Убрзо након Сомбора АБЦ је био ангажован на истоветном пројекту у суседном Апатину и Суботици у којој су 2020. године, мада далеко већој средини, издвојена свега три милиона динара за ове намене, док су апатински пољопривредници имали прилику да учествују на конкурсу којим је обезбеђено 2.000.000 динара за овакав вид субвенционисања пољопривредних газдинстава.


Уколико се квалификује за добијање субвенције, корисник ових бесповратних средстава ће морати да реализује инвестицију наведену приликом аплицирања у року од три месеца од дана потписивања уговора, као и да достави све рачуне за тражена подстицајна средства након реализације инвестиције, те да сву документацију која је у вези са инвестицијом, чува најмање три године од дана исплате подстицаја.

Исто тако, корисник бесповратних средстава по овом конкурсу за кога се утврди да није поступао у складу са његовим и одредбама уговора, као и онај корисник бесповратних средстава који је онемогућио контролу од стране „Агро Бизнис центра“ достављањем нетачних података дужан је да врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана враћања средстава.

До ове године својеврсни рекорд, када је у питању висина средстава намењених субвенционисању пољопривредне производње и унапређењу функционисања индивидуланих пољопривредних газдинстава на градском подручју Сомбора, остварен је у мају 2020.године, када је у синергији локалне самоуправе и кабинета министра без портфеља задуженог за demograffiju и популациону политику обезбеђено десет милиона динара. Први у низу оваквих конкурса је започео исте године, али у јануару, када је из истих извора и за исте намене обезбеђено 5.000.000 динара. У међувремену је и сам град, преко свог Одељења за пољопривреду у Градској управи, расписивао неколико конкруса намењених пчеларима, како би се не само поспешио овај вид производње хране, већ и унапредила цела пољопривреда с обзиром на огроман утицај пчела на опрашивање готово свих пољо-култура заступљених у Сомбору и околини.

Инфо: dnevnik.rs

Leave A Reply