Jačanje cirkularne ekonomije u lokalnim samoupravama

Share

U okviru strateške podrške lokalnim vlastima, a u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, u Beogradu je održana radionica „Cirkularna ekonomija: uloga lokalnih samouprava u tranziciji od linearnog do cirkularnog modela lokalne ekonomije“.

Učesnici radionice diskutovali su o konceptu cirkularne ekonomije, ulozi i interesima lokalnih samouprava u procesu tranzicije sa linearnog na cirkularni model lokalne ekonomije, kao i dobrim primerima sa lokalnog nivoa u zemljama Evropske unije, koje su predstavili eksperti iz Slovenije i Hrvatske.

Ispred Grada Sombora na radionici su učestvovali Saša Milić iz Odseka za lokalni ekonomski razvoj i Branka Polić iz Odeljenja inspekcije i komunalne milicije Gradske uprave.

Info: vojvodjanski.com

Leave A Reply