Potpisani ugovori sa udruženjima lovaca

Share

Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković potpisao je danas ugovore o dodeli sredstava po Javnom pozivu za finansiranje programa i projekata koji podstiču rad lovačkih društavai i udruženja na teritoriji Grada Sombora. Ugovori su potpisani sa predstavnicima Lovačkog udruženja Sombor i Lovačkog udruženja Zapadna Bačka, koji su ispunili sve uslove Javnog poziva.

Na ovaj način Grad će podržati programe i projekte udruženja koji su usmereni na staranje o lovištu, troškove čuvanja i održavanja lovišta; ulaganje u razvoj lovišta; uzgoj i zaštitu divljači; kupovinu i unos divljači u lovišta; zakup lovišta; tekuće troškove udruženja i unapređenje rada udruženja u oblasti lovnog turizma.

Za podršku programa i projekata udruženja lovaca u gradskom budžetu je obezbeđeno 2.000.000 dinara.

Info: sombor.rs

Leave A Reply