Preko 3 miliona dinara za pošumljavanje na teritoriji opštine Кula

Share

Predsednik opštine Кula, Damjan Miljanić, danas je potpisao Ugovor o sufinansiranju realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023. godine na teritoriji oštšine Кula, koji se odnosi na Projekat pošumljavanja javnih površina u cilju zaštite životne sredine opštine Кula za 2023. godinu.

Za ovu namenu Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je preko 3 miliona dinara, dok je učešće opštine Кula oko 800 hiljada dinara.

Кada je reč o ovom Javnom pozivu Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je sredstva u cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije. Sredstva su dodeljena za sufinansiranje nabavke sadnica i izvođenje

radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu koje je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i to za: pošumljavanje degradiranih površina ili površina za koje postoji opasnost od degradacije, a koja su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, stvaranje vetrozaštitnih pojaseva, pošumljavanje u zaštićenim područjima na teritoriji jedinica lokalnih samouprava, pošumljavanje gradskih šuma i parkova i drugih javnih površina i ostali vidovi pošumljavanja javnih površina u cilju zaštite životne sredine.

Info: kula.rs

Leave A Reply