Urbanističko-arhitektonski konkurs za parterno uređenje Trga Svetog Trojstva u Somboru

Share

Grad Sombor poziva sve zainteresovane da učestvuju u konkursu za dizajn- urbanističko-arhitektonskom konkursu za parterno uređenje Trga Svetog Trojstva u Somboru.

U skladu sa potrebama građana i težnjama Grada Sombora da se otvoreni javni gradski prostor i sadržaji koji se organizuju u okviru istog učine dostupnijim, aktivnijim i atraktivnijim za različite grupe korisnika Grad Sombor raspisuje otvoren, anketni, jednostepeni, anonimni urbanističko- arhitektonski konkurs.

Cilj je da se izabranim konkursnim rešenjima omogući funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak na otvorenom javnom gradskom prostoru i uklapanje u kontekst postojećih objekata u neposrednom okruženju imajući u vidu kulturno-istorijski značaj i kontekst predmetnog prostora.

Dana 28.04.2023.god. Grad Sombor je objavio Poziv za učešće na konkursu za dizajn- urbanističko arhitektonskom konkursu za izradu idejnog rešenja parternog uređenja Trga Svetog Trojstva u Somboru.

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja zadovoljavaju uslove propisane konkursnom dokumentacijom.

Кonkursom je predviđena jedna prva nagrada u visini od 170.000,00 RSD i dva otkupa po 75.000,00 RSD u neto iznosu.

Кonkursnu dokumentaciju zainteresovani mogu preuzeti na sajtu Grada Sombora: https://www.sombor.rs/gradska-uprava/javne-nabavke-2/javne-nabavke-u-toku-sl-glasnik-rs-broj-91-2019/

Rok za podnošenje konkursnih radova je 23.06.2023.godine do 11:00 časova.

Leave A Reply