Raspisan konkurs za sticanje prava korišćenja znaka ,,Najbolje iz Vojvodine“

Share

I ove godine raspisan je konkurs za oznaku ,,Najbolje iz Vojvodine“, u okviru koga se dodeljuju istoimene oznake proizvođačima zanatskih, prehrambenih i industrijskih proizvoda, kao i manifestacijama i uslugama u oblasti turizma, pokrenut kako bi se promovisao ekonomski patriotizam.

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom robe ili pružanjem usluga, odnosno organizator programa i manifestacija, koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Proizvođači proizvoda imaju pravo učešća na Konkursu za određeni proizvod koji se po načinu proizvodnje, kvalitetu, po hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim svojstvima, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili prema nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih proizvoda iste kategorije i koji je proizveden od osnovne sirovine koja potiče sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine. Pružaoci usluga imaju pravo učešća na Konkursu za određenu uslugu koja se po kvalitetu, svojstvima i/ili nekom drugom karakteristikom jasno razlikuju od drugih usluga iste kategorije.

Konkurs za sticanje prava na korišćenje Znaka je otvoren do 12. septembra 2023. godine.

Tekst Konkursa možete pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine (spriv.vojvodina.gov.rs) Dodatne informacije se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, na telefon: 021/487 40 14.

Izvor: RTV

Leave A Reply