Zabranjeno paljenje žetvenih ostataka

Share

Sa ciljem zaštite od požara, opština Kula objavila je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje žetvenih ostataka (slame i strnjike) za vreme žetve u tekućoj godini. Ovakva odluka je doneta, pre svega, iz razloga što su ovakvi postupci u najvećem broju slučajeva uzročnici požara.

Takođe, izdato je i saopštenje koje detaljnije pojašnjava uslove i načine delovanja u slučaju požara, kao i prevencije nastanka istog. Sve poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu moraju da budu tehnički ispravne i da poseduju odgovarajuća sredstva za gašenje požara. Takođe, lica koja upravljaju ovim mašinama moraju da budu stručno osposobljena za gašenje požara i moraju da poseduju opremu za prvu pomoć.

Za sve eventualne dileme u vezi sa ovom temom građani se mogu obratiti na sledeće brojeve telefona: Opštinski vatrogasni savez Kula, 025/722-801, Vatrogasna jedinica Kula, 025720-093 i Opštinski štab za žetvu, 025/722-302.

 

izvor: kula.rs

Leave A Reply