Sanitarna seča na obali kanala u Kuli: Nakon uklanjanja dotrajalih stabala biće vršeno pošumljavanje

Share

Kako je u petak data informacija o sanitarnoj seči na obali kanala kod Rekreacionog centra u Kuli, a koju sprovode ,,Vode Vojvodine“ – Šumska jedinica, javio se određenih broj građana koji su zabrinuti za drveće, pretežno topolu, na tom delu kanala.

Upravo iz tog razloga, tražili smo i dobili dodatne informacije i objašenjenja na ovu temu.

Naime, ceo posao sprovode stručne službe ,,Voda Vojvodine“ – Šumska jedinica i nikako se ne radi o nasumičnom i nestručnom poslu, niti se topola seče zbog prodaje ili slično.

Razlog seče je proređivanje i uklanjanje bolesnih i dotrajalih stabala sklonih padu. Nakon te faze, vršiće se nova procena preostalih stabala i ukloniti sve ono što je, po proceni stručnih lica, potrebno. Nakon seče biće vršeno pošumljavanje.

Slične aktivnosti se redovno sprovode od strane ,,Voda Vojvodine“, a rađene su i u prethodnom periodu na teritoriji opštine Kula, a sve aktivnosti, koje su transparentne, stručno verifikovane i najavljene, prate i druge nadležne službe.

Izvor: JVP ,,Vode Vojvodine”

Leave A Reply