Održana 25. sednica Skupštine grada

Share

U Velikoj sali zgrade Županije danas je održana 25. sednica Skupštine grada Sombora. Sednicom je predsedavao Zoran Rus, a odbornici su odlučivali o 21 tački dnevnog reda.

Između ostalog, Skupština grada prihvatila je informaciju o izvršenoj eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Sombora za 2022. godinu.

Odbornici su usvojili izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sombora za 2023. godinu, za period januar – jun. Ukupno ostvareni prihodi u prvih šest meseci 2023. godine iznose 1.863.465.230 dinara. U strukturi ostvarenih prihoda najveće učešće ima prihod od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u okviru koga se nalazi i Porez na zarade (46,7%), prihod na ime transfera od drugih nivoa vlasti (17,6%), dok je grupa poreza na imovinu, kao najveći izvorni prihod lokalne samouprave ostvarila učešće od 22,4%. Rashodi i izdaci u Odluci o budžetu Grada Sombora za 2023. godinu, za period januar – jun, sa izvorom finansiranja gradskog budžeta definisani su na sledećem nivou: Opšte usluge lokalne samouprave i politički sistem lokalne samouprave 16,6%, komunalna oblast 23,2%, društvene delatnosti 22,1%, obrazovanje 23,7%, rashodi opšte namene 10,5% i rashodi poljoprivrede i zaštite životne sredine 3,9%.

Na 25. sednici Skupštine grada Sombora, odbornici su usvojili Izveštaj o radu javno komunalnih preduzeća za 2022. godinu. Usvojeni su Izveštaji o radu JКP „Energana“, JКP „Zelenilo“, JКP „Vodovod“ Bezdan, JКP „Vodokanal“, JКP „Prostor“, JКP „Čistoća“ i JКP „Parking servis Sombor“ za 2022. godinu. Odbornici su na današnjoj sednici, između ostalog, doneli rešenje o usvajanju Izveštaja o radu mesnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2022. godinu, kao i raspravljali o imovinsko pravnim predmetima, o izborima i imenovanjima i drugim pitanjima.

Info: sombor.rs

Leave A Reply