Ćurčić i Ivanišević na konferenciji za medije o Javnom konkursu za doprinos razvoju socijalne ekonomije

Share

Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević danas su na konferenciji za medije predstavili novi Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2023. godini. Кonkurs je raspisan na ukupan iznos od 10 miliona dinara za kapitalne subvencije, po principu refundacije, a rok za podnošenje prijava je 16. oktobar.

Cilj dodele bespovratnih sredstava je finansijska podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine, a namenjena je privrednim subjektima koji zapošljavaju lica kojima je potrebna pomoć, kao i podrška radi savladavanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća ili ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić istakao je da socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo nemaju za cilj sticanje profita, već rešavanje društvenih problema i prevazilaženje izazova, prevashodno kada su u pitanju teže zapošljive kategorije stanovništva.

„Prošle godine u februaru je donet novi Zakon o socijalnom preduzetništvu, koji je stupio na snagu sredinom novembra. Pokrajinska vlada, Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine, pokrajinski sekretar Ivanišević i ja sproveli smo niz obuka na nivou lokalnih samouprava kako bi se išlo u susret njegovom donošenju. Obuke su sprovedene na nivou svih 45 lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, kako bi se pojam socijalnog preduzetništva približio onima koji su zaduženi za tu oblast. Zakon je stupio na snagu, preregistracija je počela, a pred sam kraj prošle godine smo imali isti ovakav javni poziv za socijalno preduzetništvo, kojim smo obuhvatili i preduzeća za specijalnu rehabilitaciju“, naglasio je Ćurčić.

Potpredsednik je dodao da trenutno na teritoriji AP Vojvodine postoji osam registrovanih socijalnih preduzeća i 16 preduzeća za specijalnu rehabilitaciju.

„Od tih osam preduzeća, dva su registrovana kao društva sa ograničenom odgovornošću, a šest kao udruženja građana. Ovim javnim pozivom nećemo moći obuhvatiti udruženja građana, ali ćemo se potruditi da u narednoj godini obezbedimo uslove da i ona mogu da konkurišu“, rekao je Ćurčić, dodavši da je ovaj konkurs raspisan na duplo veći iznos od prošlogodišnjeg.

Sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje ova bespovratna sredstva u visini do 80 odsto od fakturne, odnosno kupovne vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, kao i bez posebno iskazanih troškova.

„I za žensko preduzetništvo smo opredelili duplo veći iznos u odnosu na prošlu godinu. Od ukupno 10 miliona dinara, iznos pojedinačne refundacije može biti od 250.000 do dva miliona dinara. Sredstvima po principu refundacije želimo da izađemo u susret onima koji su kupili opremu, da im pomognemo kako bi eventualno ponovo mogli da investiraju. Težište ovog konkursa je na mašinama i opremi, odnosno na onome što konkretno i direktno doprinosi proizvodnji. Opšti uslovi koji važe za sve konkurse Sekretarijata jesu da su aplikanti izmirili sve obaveze, da su radnici prijavljeni, da imamo zaposlene u tim preduzećima, a naša ideja je da u budžetu za 2024. godinu računamo na znatno veće iznose za žensko preduzetništvo i za socijalnu ekonomiju“, rekao je sekretar Ivanišević.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica registrovana za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa sedištem odnosno registrovanim ogrankom na teritoriji AP Vojvodine, sa dozvolom za rad od strane nadležnog ministarstva za poslove zapošljavanja, upisana u evidenciju Agencije za privredne registre, potom socijalne zadruge osnovane na teritoriji AP Vojvodine, kao i subjekti koji su stekli status socijalnog preduzetništva.

Pod nabavkom mašina odnosno opreme podrazumeva se i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina ili skup više samostalnih mašina koje zajedno čine jedinstven proizvodni proces. Mašine i oprema moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu.

Izuzetno, na predlog Кomisije za sprovođenje Javnog konkursa, može se odobriti subvencionisanje troškova nabavke polovne mašine ili opreme, ne starije od pet godina, uz uslov da podnosilac prijave dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu, i to za refundaciju sredstava za nabavku maksimalno pet komada mašina ili opreme od najviše dva različita dobavljača, odnosno prodavca.

Leave A Reply