Ivanišević: Za jačanje kongresnog turizma u AP Vojvodini 10 miliona dinara

Share

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević predstavio je danas novi javni konkurs za organizovanje manifestacija, odnosno za održavanje kongresa. Ukupan iznos sredstava opredeljenih za ovu namenu je 10 miliona dinara, a sam konkurs je otvoren do 18. novembra 2023. godine. Sredstva su predviđena za organizaciju kongresa kao vrste manifestacije koji se održavaju na teritoriji AP Vojvodine od 1. novembra 2023. godine do 31. oktobra 2024. godine.

 

Sekretarijat na ovaj način pruža podršku udruženjima građana koja se bave unapređenjem turističke ponude i organizuju kongrese, afirmacijom kongresnog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma u AP Vojvodini, podizanjem profesionalnih standarda kongresnog turizma i poboljšanjem kongresno-turističke ponude uz pozicioniranje Vojvodine kao poželjne destinacije.

 

„Po prvi put u ovom mandatu raspisujemo konkurs za podršku kongresnim manifestacijama. On se od konkursa za manifestacije, za koji smo opredelili oko 90 miliona dinara, razlikuje po tome što ima za cilj podršku tom specifičnom vidu organizacija kongresa, kako bismo vratili kongresni turizam na ono mesto gde se nalazio pre korone. Imajući u vidu da su Beograd, Zlatibor i Vrnjačka Banja predvodnici te vrste turizma, ideja nam je da se Novi Sad, Subotica, ali i manja mesta profilišu kao destimacije gde se mogu organizovati kvaliteni kongresi“, istakao je Ivanišević i dodao da su kongresi važni jer se radi o višednevnim manifestacijama, kao i o većem broju noćenja, a cilj je da turisti provedu što više vremena u mestu gde se održava kongres.

 

Ivanišević je naglasio da su organizatori u obavezi da kongres organizuju na teritoriji Vojvodine, te da se bespovratna sredstva dodeljuju u iznosu od najmanje 200.000 dinara do najviše 2.000.000 dinara sa PDV-om, a da se pored sredstava predviđenih pravilnikom, prihvataju i troškovi predavača, ovlašćenih prevodilaca, kao i transporta i iznajmljivanja prevoznih sredstava za organizovanje turističkog obilaska Vojvodine za učesnike kongresa.

 

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine pre 1. januara 2023. godine, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve konkursa, odnosno kongresni turizam.

Leave A Reply