Raspisan konkurs za Žandarmeriju

Share

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za pohađanje selekcione i osnovne obuke za Žandarmeriju. Konkurs je otvoren do 30. novembra.

Pravo učešća imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
  • da ima završeno srednje obrazovanje;da nema manje od 18 ni više od 24 godine starosti u momentu podnošenja prijave;
  • da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova u Ministarstvu;
  • da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
  • da ispuni uslove selekcionog testiranja;
  • da je sposoban za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.

foto: mup.gov.rs

Leave A Reply