Иван Ковач

Share

Композитор и професор Академије уметности у Новом Саду. Рођен је
1937. године у Руском Крстуру. Отац му је био учитељ Михајло Ковач.
У Новом Саду је завршио гимназију и Средњу музичку школу Исидор
Бајић , инструментални одсек клавир.
Потом је паралелно студирао на Филозофском факултету и на Музичкој
академији у Београду, где је завршио I степен студија клавира, а 1968.
године дипломирао је композицију код прашког ђака Предрага
Милошевића.
За време студија у Београду радио је као музички сарадник на Радио
Београду , и по завршетку студија постаје уредник редакције за озбиљну
музику.
Након повратка у Нови Сад , Ковач постаје помоћник директора Музичке
продукције у Радио Новом Саду ( 1974 .), и затим једно време ради као
директор Музичке школе Исидор Бајић. По оснивању Академије
уметности у Новом Саду , Ковач постаје њен професор, а затим и декан.
Поред професорске каријере, велики допринос дао је и пишући музику за
разне жанрове, од вокалне, клавирне, преко камерне до хорске музике.
Као композитор написао је велики број дела и за оркестре.
Умро је у Новом Саду 1992. године.

Foto: wikipedia

Leave A Reply