Иван Ковач

Share

Композитор и професор Академиї  уметносци у Новим Садзе. Народзел ше 1937. року у Руским Керестуре. Оцец му бул учитель Михал Ковач.

У Новим Садзе закончел ґимназию и штредю музичну школу „Исидор Баїч“ на одсеку за клавир.

Потим студирал на Филофофским факултету и у истим чаше студирал и на музичней Академиї у Беоґрадзе.

  1. року дипломовал композицию при професорови Предра ґу Милошевичу.

Док бул у Беоґраду робел як музични сотруднїк на Радио Беоґраду, кед закончел факултет постава редактор редакциї за озбильну музику.

По приходзею до Нового Саду постава помоцнїк директора  музичней продукциї  Радио Нового Саду (1974.).

У єдни чаш роби  и  як директор музичней школи „Исидор Баїч“ у Новим Саду.

Кед почал зоз роботу Академия  уметносци у Новим Садзе вон почина робиц  як професор. Потим роби и  як декан на Академиї.

Попри тим же бул професор, його робота зазначена и то тим же писал музику рижних жанрох  як  цо вокална, клавирска, камерна и хорска.

Як композитор писал и вельки  дїла за оркестри.

Умар у Новим Садзе 1992. року.

Фото: Wikipedia

Leave A Reply