Ćurčić u Somboru: Jačanje socijalnog preduzetništva u lokalnim zajednicama naš prioritet

Share

Potpredsednik Pokrajinske vlade i predsednik Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja Branko Ćurčić posetio je danas „Somborske šnajderke“, udruženje u Somboru koje posluje po principima socijalne ekonomije.

„Somborske šnajderke“ su socijalno preduzeće koje pomaže ekonomsku integraciju žena i dece žrtava porodičnog nasilja. Proizvode maske, cegere, kecelje, kuhinjske rukavice, posteljinu, žensku i dečju konfekciju i na taj način predstavljaju pravi primer socijalnog preduzetništva. Fokus im je na ženama sa više dece i povratnicama u sigurne kuće, kao posebno ugroženoj kategoriji žrtava.

Potpredsednik Ćurčić je rekao da su ovo žene koje su na ličnom primeru naučile da je jedini način da se žrtva oslobodi nasilja tako što će se ekonomski i psihički osnažiti i osamostaliti.

„Pokrajinska vlada već duži niz godina posvećena je podršci socijalnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu. Кonkretne mere sprovode se na inicijativu Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja. U njegovom okviru formirana je radna grupa koja se bavi isključivo socijalnim preduzetništvom, a tokom prethodne tri godine uz konkretnu podršku socijalnoj ekonomiji, putem javnih konkursa, organizovane su i obuke za predstavnike jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija i preduzeća koja posluju po principima socijalne ekonomije. Savet podstiče i analize u oblasti socijalnog preduzetništva i senzibilizaciju lokalnih aktera na čitavoj teritoriji AP Vojvodine“, kazao je Ćurčić.

On je istakao važnost ove posete i razgovora radi kreiranja povoljnog ambijenta za privredne subjekte koji posluju po principu socijalnog preduzetništva, prepoznavanja inicijative za unapređivanje njihovog poslovanja, te modela za sistemsku podršku i razvoj.

Potpredsednik Ćurčić je uputio poziv društveno odgovornim kompanijama da pruže podršku, što je moguće i kroz otkup dela asortimana koji se proizvodi u socijalnim preduzećima poput ovog u Somboru.

Predsednica Udruženja „Somborske šnajderke“ Tamara Rudić istakla je da se ovo udruženje nalazi na kraju lanca institucionalne podrške i da pruža konkretna i praktična znanja i obuke na osnovnom i naprednom nivou u krojenju i šivenju.

„Osnovani smo pre tri godine i za to vreme je obuku prošlo više od 25 žena, koje su dobile pravnu podršku i edukovale se zahvaljujući saradnji sa školom iz Beograda za zanimanje krojač modelar. Trenutno radi sedam žena, koje su osposobljene za izradu svih proizvoda koji su našli svoje mesto na tržištu“, rekla je Rudićeva i navela da je uspostavljena saradnja sa kompanijom „Lidl“, Fondacijom princeze Кatarine, ambasadama i finansijskim institucijama.

Leave A Reply