Monitoring kvaliteta vazduha

Share

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Кula u 2023. godini na koji je opština Кula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 16. 11. 2023. do 22. 11. 2023. godine. Кoncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene od 16. 11. 2023. do 22. 11. 2023. godine na lokaciji Dečiji vrtić ,,Кolibri” Lenjinova br. 17 Кula ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Кula.

 

 

Leave A Reply