Plate u Srbiji od 46.000 dinara u uslužnim delatnostima do 280.000 programerima

Share
Najnoviji podaci o zaradama Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su programeri i dalje najplaćenije zanimanje u Srbiji, a njihova novembarska neto prosečna zarada iznosila je 281.991 dinar.

Razlike u primanjima po pojedinim delatnostima su tolike da programeri za jedan mesec zarade kao zaposleni u pojedinim ličnim uslužnim delatnostima, čiji je novembarski prosek bio 46.672 dinara, za pola godine.

Posmatrano po delatnostima, plate manje od republičkog proseka koji je u novembru iznosio 89.956 dinara imali su angažovani u poljoprivredi sa prosekom od 73.977, trgovini gde je prosečno primanje iznosilo 76.755 dinara, saobraćaju 79.270 dinara, uslugama smeštaja i ishrane 52.891, administraciji 80.436 dinara, obrazovanju 82.497 dinara, umetnosti, zabavi i rekreaciji 73.075 dinara.

Iako je prosek u saobraćaju bio manji od 80.000 dinara, neki delovi ovog sektora zabeležili su visoka primanja, kao što je vazdušni saobraćaj gde je prosečno novembarsko primanje bilo 190.556 dinara.

U veoma zastupljenoj prerađivačkoj industriji koja zapošljava veliki broj radnika zabeležen je prosek od 77.464 dinara, ali i velike razlike u primanjima, od prerade drveta gde je prosek 51.226 dinara, preko proizvodnje duvanskih proizvoda sa prosekom od 127.806 dinara do proizvodnje koksa i derivate nafte, 145.903 dinara.

Među delatnostima sa primanjima iznad proseka je rudarstvo sa 120.398 dinara a u okviru njega eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa sa 163.570 dinara.

Zaposleni u sektoru finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja u proseku su primili po 129.424 dinara, najviše u informisanju i komunikacijama, po 219.466 dinara. U okviru ove delatnosti je i već pomenuto programiranje sa rekordnih 281.991 dinar.

Izvor: Tanjug

Leave A Reply