Gradsko veće grada Sombora održalo 197. sednicu

Share

Gradsko veće grada Sombora održalo je 197. sednicu na čijem se dnevnom redu našlo 10 tačaka.

Između ostalog, Gradsko veće je dalo saglasnost na Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge – Personalna asistencija, kao i na Odluku o utvrđivanju ekonomske cene i participacije za uslugu socijalne zaštite – personalni asistent, Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora.

Da podsetimo, personalna asistencija je usluga kojom se pruža podrška korisniku u održavanju i unapređivanju kvaliteta njegovog života, a kroz održavanje što većeg stepena življenja uz aktivno učestvovanje u lokalnoj zajednici. Usluga personalne asistencije dostupna je punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I i II stepenom podrške, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, imaju sposobnost za samostalno donošenje odluka, radno su angažovani ili aktivno uključeni u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključeni su u redovni ili individualni obrazovni program.

Takođe, na 197. sednici, Članovi gradskog veća  odobrili su sredstva za potrebe sufinansiranja projekta Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor za razmenu učenika i profesora iz Adane, Turska u iznosu od 245 hiljada dinara.

Leave A Reply