Suzbijanje komaraca od 14. juna do 7. jula

Share

Od 14. juna do 7. jula 2024. godine preduzeće „Oris“ doo Sombor i „Ciklonizacija“ ad Novi Sad, sprovešće tretmane suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje. Tretman iz vazduha sprovodiće se na području grada Sombora i zaštitne zone oko naseljenih mesta u priobalju Dunava, dok će tretmanom sa zemlje biti obuhvaćena sva naseljena mesta grada Sombora.

Tretmani će se sprovoditi u danima sa povoljnom meteorološkom situacijom.

Iz vazduha, tretman će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije lambda – cihalotrin, dok će tretman sa zemlje sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.

Preparati su štetni za pčele, te se upozoravaju pčelari da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja.

Mape sa lokacijama na kojima se vršti tretman nalaze se na fb i internet stranici preduzeća „Oris“ doo Sombor, a kontakt telefon za dodatne informacije je 025/515-5055.

Leave A Reply