Raspisan tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Share
Gradski muzej Sombor raspisao je javnu nabavku za izradu projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije, sanacije i adaptacije ovog objekta kulture sa pretvaranjem potkrovne i podrumske etaže u korisnu.
Kako je istaknuto, projektnom dokumentacijom treba predvideti rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju postojećih objekata, privođenje nameni tavana i podruma u korisne prostore, uvođenje teretnog i putničkog lifta. Pored izložbenih prostora predvideti prostor za depoe, prijemnu kancelariju oko 50m2, ulaz sa pultom za posetioce, toalete za osoblje i posetioce, kafe-kuhinju za osoblje, kancelarije u novoformiranom potkrovlju, parterno uređenje unutrašnjeg dvorišta sa formiranjem dela za sedenje i organizaciju izložbi i drugih manifestacija na otvorenom, muzejskom prodavnicom i prostorom za služenje pića – muzejski kafić.
– Prostori depoa moraju biti opremljeni najsavremenijim sistemima zaštite od požara i neovlašćenog ulaska. Predvideti i druge prateće sadržaje obavezne prema važećem pravilniku. Prilikom projektovanja pridržavati se pravilnika i zakona o uslovima za čuvanje muzeoloških predmeta – navodi se u dokumentaciji.
Prostorije Gradskog muzeja Sombor, kako se podseća, nalaze se u jednospratnoj zgradi koju je podigao trgovac žitom i zemljoposednik nemačkog porekla, Anton Fernbah. Gradski muzej Sombor je smešten u dve, spojene, zgrade od kojih je jedna namenski građena kao porodična kuća Antona Fernbaha, dok je druga projektovana za potrebne žitnog magacina u sklopu gazdinstva porodice Fernbah. Fernbahova kuća Po+P+1+T i žitni magacin Po+P+G+1 +T, su zidani u masivnom sistemu od opeke, u obliku nepravilnog, ćiriličnog slova „P“, sa dvovodnim kosim krovom. Neto površina muzeja (oba objekta) je 1.988,09 m².
Objekti su od vremena adaptacije za potrebe muzeja i galerije sredinom prošlog veka pretrpeli nekoliko intervencija prostorne reorganizacije i modernizacije. Fernbahova kuća je prenamenjena u prostorije Gradskog muzeja, dok se u nekadašnjem žitnom magacinu trenutno nalazi galerija savremen umetnosti kao integralni deo muzeja.
Objekat Gradskog muzeja Sombor se nalazi u sklopu prostorno kulturno-istorijske celine od velikog značaja Staro jezgro Sombora „Venac“, utvrđene kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja 1969. godine.

Procenjena vrednost nabavke je 10,9 miliona dinara bez PDV-a.

Ponude se mogu podneti do 29. jula.
Izvor-eKapija

Leave A Reply