Impresum

Naziv medija: Talasi Dunava 588

Poslovno ime: Talasi Dunava 588 d.o.o. Sombor

Sl. Vajnera Čiče 11/16, 25101 Sombor, Srbija 

Glavni i odgovorni urednik: Zlatko Markovinović

Telefon: 0648010678

e-mail: talasidunava@gmail.com

Izvršavanje obaveza koje Talasi Dunava 588 ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Registracioni broj medija: TALASI DUNAVA 588 IN001158