Browsing: Irena Kolesar

Ирина Колєсар

Да пожила Ирина Колєсар (Колєсарова) би 22. новембра 2022. наполнєла  97 роки. Судьба єй одредзела кратши животни вик. Цихо и достоїнствено, так яка була цали живот, нєстала зоз наших животох початком септембра 2002. Похована є на заґребацким теметове Мироґой. Младшим ґенерацийом мено Ирени Колєсаровей нє значи вельо, або им є цалком нєпознате. Наобрат, старши ґенерациї…

Ирена Колесар: Никад не заборављена филмска Славица

Да је поживела Ирена Колесар би 22.новембра 2022. напунила 97 година. Судбина јој је одредила краћи животни век.Тихо и достојанствено, каква је била цео живот, нестала је из наших живота почетком септембра 2002. Сахрањена је на загрeбачком гробљу Мирогој. Млађим генерацијама име Ирене Колесар не значи много, или им је у потпуности непознато. Насупрот томе,…