Browsing: konkurs

Prijem u vojsku, raspisan konkurs i za Sombor

Javni konkursi za prijem lica iz građanstva u radni odnos u Vojsci Srbije na neodređeno vreme u svojstvu podoficira i civilnih lica objavljeni su na veb-sajtovima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i u magazinu Odbrana. Konkursima je obuhvaćeno 106 radnih mesta u Kopnenoj vojsci i osam u Centralnoj logističkoj bazi za civilna lica, kao i…

Konkurs za obuku budućih 780 policajaca

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu da se prijave do 7. juna ove godine. Od…