Browsing: žensko preduzetništvo

Unapređenje položaja žena u preduzetničkim vodama

U Centru za kompetencije za hortikulturu u organizaciji Akademije ženskog preduzetništva iz Novog Sada, Lokalne akcione grupe Srce Bačke i Novosadskog humanitarnog centra održan je sastanak fokus grupe u okviru projekta „Od neplaćenog do plaćenog i vidljivog ženskog rada“ koji je podržan od strane UN Women. Cilj sastanka bio je da se dođe do informacija…

PREDUZETNIŠTVO ZA POČETNIKE

U sklopu aktivnosti SEED STEP III programa koji podrazumeva podršku obrazovanju i zapošljavanju, održane su dve obuke „Preduzetništvo za početnike“, u Kuli i Ruskom Krsturu. Obuku su organizovali Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kula u saradnji sa Novosadskim humanitarnim centrom. Obuka je prevashodno bila namenjana mladima i ženama. Povećanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje…