Opština Apatin raspisala konkurse za stipendije srednjoškolaca, smeštaj i ishranu u domu učenika

Share

Konkurs za dodelu stipendija i pomoći u školovanju učenika srednjih škola na teritoriji opštine Apatin je raspisan i trajaće do 15. septembra. Pravo na učeničku stipendiju u predstojećoj školskoj godini u skladu sa zakonom u iznosu od 5.000 dinara mesečno počevši od 1. septembra 2022. godine zaključno sa 30. junom 2023. godine imaju svi učenici koji ispunjavaju uslove da su upisali neku srednjoškolsku ustanovu koja se nalazi na teritoriji opštine Apatin, te da su u prethodnoj školskoj godini ostvarili ukupnu prosečnu ocenu od najmanja 4,60.

Pravo na pomoć u školovanju u iznosu od 3.000 dinara mesečno počevši od 1. septembra 2022. godine zaključno sa 30. jun 2023. godine imaju svi učenici koji pored uslova da su upisali neku od srednjoškolskih ustanova sa teritorije naše opštine i uslov da dolaze iz porodice koje su korisnici materijalnog obezbeđenja porodice i socijalne pomoći ili da su deca ratnih vojnih invalida kao i da su u prethodnoj školskoj godini ostvarili ukupnu prosečnu ocenu od najmanje 3,00.

U narednih 15 dana traje će i konkurs za dodelu smeštaja i ishrane učenika srednjih škola u Domu učenika Apatin koji imaju prebivalište ili boravište van naseljenog mesta Apatin. Za predstojeću školsku godinu opština Apatin će finansirati ukupno 20 mesta u Domu učenika u visini 100% ukupne cene tokom trajanja cele predstojeće školske godine za učenike koji ispunjavaju uslove iz konkursa.

 

izvor: soapatin.rs

 

Leave A Reply