U šest gradova, uključujući i Sombor, počeli konkursi za prijavu dece preko e-Vrtića

Share

Počeli su konkursi za prijavu dece u predškolske ustanove širom Srbije za školsku 2024/2025. godinu i to elektronskim putem na Portalu e-Uprava.

Pomoćnica direktora Kancelarije za IT i e-Upravu Biljana Marić rekla je da se može konkurisati za predškolske ustanove u Nišu, Somboru, Vranju, Boru, Zaječaru i Užicu.

„U februaru očekujemo da taj broj bude 30 predškolskih ustanova“, rekla je Marićeva za Tanjug.

Ostale predškolske ustanove, od ukupno 158 koliko ih ima na teritoriji Republike Srbije, sukcesivno će otvarati svoje konkurse tokom marta i aprila.

Prilikom korišćenja usluge e-Vrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju nijedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter.

Marićeva je dodala da je usluga e-Vrtić namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.

U kojim slučajevima je potrebno naknadno doneti dokument

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu.

Na Portalu e-Uprava je i dalje dostupna usluga prijave dece u predškolske ustanove u Beogradu za prošlogodišnji konkurs (2023/2024), a o terminu ovogodišnjeg upisnog roka roditelji će biti naknadno obavešteni, rekla je Marićeva.

Leave A Reply