Расписан конкурс за пољопривреднике

Share

Агробизнис центар, уз подршку Града Сомбора, расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуалних пољопривредних газдинстава на територији Града Сомбора за 2023. годину.

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу са територије Града Сомбора.

За реализацију Конкурса за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуланих пољопривредних газдинстава, предвиђен је укупан износ од 11.750.000.00 динара. Средства за подршку инвестиција  према  Конкурсу  додељују се бесповратно. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 100% од укупне вредности Пријаве.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи до 200.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави је 50.000,00 динара.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за једну или више намена из шифрарника.

Лица која су остварила право на коришћење бесповратних средстава, у 2022. години, на Конкурсу Агробизнис центра, не могу да поднесу пријаве.

Све о начину пријаве и потребној документацији можете да погледате на следећем линку:

https://www.agrobizniscentar.rs/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-subvencionisanje-poljoprivredne-proizvodnje-i-unapredjenje-funkcionisanja-individualnih-poljoprivrednih-gazdinstava-na-teritoriji-grada-sombora-za-2023-godi/

Leave A Reply